Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk

Baseny ogrodowe z jacuzzi - instrukcja

JACUZZI OGRODOWE NETSPA - (instrukcja ze zdjęciami do pobrania w pliku .pdf)

 

1.Rozłożenie

 

 1. Rozłożyć matę podłogową w dowolnym, odpowiednio przygotowanym miejscu
 2. Rozłożyć basen na matę podłogową
 3. Podłączyć rurę nadmuchującą do gniazda oznaczonego bąbelkami
 4. Podłączyć rurę nadmuchującą do odpowiednio pasującego gniazda w basenie
 5. Nacisnąć przycisk z bąbelkami na panelu sterowania
 6. Proces nadmuchiwania będzie trwał ok 10minut. rura nadmuchująca posiada zabezpieczenie przed zbyt mocnym nadmuchaniem
 7. Wyciągnąć rurę i zakręcić zatyczkę
 8. Podłączyć pompę 3 rurami łączącymi z basenem zgodnie z ilustracją
 9. Zamocować filtr zgodnie z ilustracją
 10. Upewnić się że zawór spustowy jest odpowiednio zamknięty
 11. Napełnić basen wodą zgodnie ze wskazaniami linii min i max

Basen jest gotowy do użytkowania

                                      

UŻYTKOWANIE

  

 • Panel kontrolny, po włączeniu pokazuje aktualną temperaturę wody.
 • Panel kontrolny umożliwia zmianę jednostek wyświetlania temperatury (C / F)
 • Strzałki góra/ dół służą ustawieniu oczekiwanej temperatury. Przeskok co 1 stopień, pomiędzy 30 a 42 stopnie C, lub 86 i 107 stopni F
 • Przycisk z kłódką trzymany przez 3 sekundy powoduje blokadę/ odblokowanie panelu kontrolnego
 • Przycisk z bąbelkami skutkuje włączeniem masażu wodnego. Zapala się zielona lampka. Ponowne naciśnięcie skutkuje wyłączeniem masażu.
  • Ważne: masaż wodny wyłącza się automatycznie po 30minutach. Można go wtedy ponownie włączyć jeszcze raz naciskając przycisk. Jeżeli jacuzzi jest aktualnie w trybie filtrowania wody – po włączeniu masażu – filtrowanie ustaje. Filtracja i masaż nie działają jednocześnie.
 • Przycisk z filtrem – włączenie filtrowania wody. Jeżeli włączony jest masaż- niemożliwe jest włączenie filtrowania
 • Przycisk ze słońcem – włączenie podgrzewania wody oraz filtracji jednocześnie. Pompa będzie podgrzewać wodę aż do osiągnięcia wybranej przez użytkownika temperatury. Po osiągnieciu docelowej temperatury – automatycznie się wyłączy. Ponowne, automatyczne uruchomienie nastąpi po spadku temperatury o 2 stopnie
  • Ważne- system podgrzewania jest zintegrowany z systemem filtrowania i nie może działać samodzielnie. Po wyłączeniu podgrzewania- filtrowanie również jest wyłączane. Jeżeli włączony jest system masażu wodnego- funkcje podgrzewania i filtracji – nie są dostępne.

 

 

 

 

 

                                                                                

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 

 1. Nie działa panel kontrolny
  • Sprawdź źródło zasilania- zresetuj urządzenie- zgłoś do naprawy
 2. Pompa nie nagrzewa prawidłowo
  • Sprawdź ustawienia temperatury- sprawdź czystość filtra- sprawdź poziom wody – zgłoś do naprawy
 3. Nie działa system masażu
  • Naciśnij ponownie przycisk (automatyczne wyłączenia po 30minutac) – sprawdź czy urządzenie nie jest przegrzane – zgłoś do naprawy
 4. Nie działa filtrowanie wody
  • Wyczyść lub wymień filtr wody – wyczyść kanał dopływu/wyrzuty wody – sprawdź czy jest minimalny poziom wody- zgłoś do naprawy
 5. Pompa przecieka
  • Sprawdź podłączenie z basenem – dokładnie dokręć. Jeżeli przecieka obudowa pompy – zgłoś do naprawy
 6. Przecieka Basen
  • Sprawdź czy nie jest uszkodzony, przetarty- użyj zestawu naprawczego
 7. Zabrudzona woda
  • Wydłuż czas filtrowania wody- wyczyść lub wymień filtr wody – zmień wodę w basenie

 

Kody błędów:

E1 – błąd czujnika kontroli temperatury – skontaktuj się z serwisem

E2 – błąd czujnika kontroli temperatury  - skontaktuj się z serwisem

E3 – temperatura wody powyżej 45stopni – wyłącz zasilanie, ostudź wodę w basenie

E4 – temperatura wody poniżej 2stopni – wyłącz zasilanie- podgrzej wodę powyżej 2stopni

E5 – temperatura wody powyżej 50stopni – wyłącz zasilenie- skontaktuj się z serwisem

E6 – zbyt niskie ciśnienie wody – upewnij się że kanały przepływowe nie są zatkane, zmień filtr, wypełnij basen wodą powyżej wskaźnika minimum

E7 – włączone podgrzewanie bez wody – system wyłącza się automatycznie

E3, E4, E5, E6, E6 – dodatkowe czynności:

Odetnij zasilanie na co najmniej 5 minut; sprawdź czy poziom wody znajduje się pomiędzy liniami minimum oraz maximum; wyczyść lub wymień filtr; odkręć i wyczyść dysze wylotowe i wlotowe np. z włosów lub innych przedmiotów; upewnij się że wewnątrz pompy nie znajdują się obce przedmioty; Sprawdź ponownie, jeżeli błąd dalej występuje- skontaktuj się z serwisem

CHL FIL – komunikat informujący, by po 150 godzinach użytkowania filtracji, wymienić filtr. By skasować ten komunikat- należy przytrzymać przycisk filtracji przez 5 sekund.

 

 

KONSERWACJA

 

Utrzymanie czystości wody

W zależności od częstotliwości i warunków użytkowania:
- Wkład filtra powinien być regularnie czyszczony (maks. 150 godzin).
- Wkład filtra należy wymieniać co 1 do 2 miesięcy.
- Woda w basenie powinna być zmieniana co 15-30 dni.


Używaj zestawu do testowania wody, aby kontrolować parametry wody przed użyciem spa lub co najmniej raz w tygodniu.

Poziom pH powinien być utrzymywany między 7 a 7,4.

Aby zdezynfekować wodę w basenie, sugerujemy używanie aktywnego tlenu lub bromu umieszczanego w pływającym dozowniku. (Dozownik sprzedany osobno).

 

 

 

 

 

 

Czyszczenie i wymiana filtra

Zabrudzony filtr może spowodować zanieczyszczenie wody i uszkodzić funkcjonowanie nagrzewania.
1. Odkręć obudowę filtra, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyjmij wkład filtra z obudowy.
2. Wypłucz wkład filtra w bieżącej wodzie. Jeśli wkład filtra wciąż pozostaje brudny i odbarwiony należy go wtedy wymienić.
3. Włóż wyczyszczony wkład filtra do obudowy i przykręć go do basenu.

     

 

 

 

 

 

GWARANCJA

Przed opuszczeniem fabryki produkty NetSpa zostały sprawdzone i uznane za wolne od wad.
NetSpa gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 2 lat. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu,  potwierdzeniem daty zakupu jest przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wadliwe części lub produkty podlegają naprawie lub wymianie. Za przesłanie produktu do serwisu odpowiada klient. Zwrot naprawionego/wymienionego produktu jest w gestii centrum serwisowego.


Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do jakiejkolwiek wady wynikającej z normalnego zużycia, zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania takiego jak: nieprzestrzeganie instrukcji produktu, niewłaściwa lub niewystarczająca konserwacja, połączenie z niewłaściwym zasilaniem, chemiczne uszkodzenie wody, nieautoryzowane modyfikacje produktu lub naprawy, używanie do celów komercyjnych, ognia, powodzi lub przyczyn innych zewnętrznych.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl